Digitala utgångar, inkoppling av relä

Relay/IR – utgångar för drivning av reläer, en utgång för ir-sändare

  • GND = jord, 2 st plintar
  • R1-R7 = reläutgång 12 V, max 80 mA/utgång eller max 350 mA total belastning för alla 8 utgångar. Om reläer skall anslutas till alla 8 reläutgångar får varje relä dra max 43 mA (minst 280 ohm resistans på styrspolen).
  • IR/R8 = drivutgång för IR-sändare (ev. framtida funktion) alternativt reläutgång 8, valbart via bygel märkt ”IR R8”. Förvalt är IR. Se bild nedan för bygelns placering.

    Logger 3030 digital utgångar
    Exempel på hur man kan ansluta ett relä till en av Logger 3030:s utgångar.