Logger 3030 PRO

Logger 3030 PRO

är en kraftfull datalogger med styrfunktioner, galvaniskt frånskilda analoga in och utgångar samt möjlighet att kommunicera via Modbus/RS485/RS232.

Logger 3030 PRO
Visar Logger 3030 PRO som loggar en elmätare.

Vi har lagt stort fokus på att den skall vara maximalt flexibel och lättanvänd. Stöd för en stor mängd olika givare/sensorer, många utgångar, loggning lokalt och på distans och larmmöjligheter via sms- och e-post gör möjligheterna i det närmaste oändliga.

Logger 3030 PRO funktioner och användningsområden:

 • Villor, fritidshus, hyresfastigheter, lokaler där man vill hålla koll på inomhusklimat, uppvärmning, el-, energi- och vattenförbrukning och även styra elförbrukare
 • Butiker, restauranger, laboratorium för att övervaka kylar/frysar och larma vid fel
 • Solfångaranläggningar, både för el och värme där man vill hålla koll på temperaturer och producerad energi
 • Värmepumpar, fastbränslepannor (pellets/flis) för övervakning och optimering av funktion och verkningsgrad.
 • Fjärravläsning och debitering, exempelvis el-, vatten- och värmeförbrukning för hyresgäster, laddstolpar för el- och hybridbilar, samt campingplatser som vill debitera sina kunder för den el de faktiskt förbrukat

Logger 3030 PRO hanterar upp till 70 mätpunkter, och mätdata kan lagras så tätt som var tionde sekund.
Logger 3030 PRO har interna ingångar och utgångar som presenteras i punktlistan nedan.

 • 3 st sensoringångar för 3 st helt oberoende slingor med Dallas 1-wire temperaturgivare eller expansionsmoduler
 • Pulser från elmätare, flödesmätare eller annat, loggern har 6 pulsingångar som kan räkna pulser eller visa status om ingången används som digital in.
 • Barometer för mätning av lufttryck (ingår, monterad på kretskort)
 • 433 MHz sändare/mottagare för mottagning från och styrning av trådlösa enheter. Till exempel väderstationer och trådlösa strömbrytare (kommer under våren/försommaren -17)
 • 3 st analoga ingångar 0-5V som tål 24V. Kan till exempel användas med ljussensorer eller med industrigivare på samma jordpotential (dvs. sådant som strömförsörjs från samma nätaggregat som loggern)
 • 4 st isolerade analoga ingångar 0-12V som tål 0-24V för användning med givare på annan jordpotential. Här kan till exempel industrigivare som strömförsörjs med externt nätagg anslutas.
 • 6 st puls- eller digitala ingångar 0-12V, omslagsnivå cirka 2V, tål max 12V. Här kan upp till 6 elmätare, vattenmätare eller energimätare med pulsutgång eller optisk avläsning anslutas
 • 4 st PT-1000-ingångar med mätområde -128 till +518 grader och upplösning 0,1 grad
 • IR-sändare/mottagare för ev. framtida funktion för styrning av till exempel luftvärmepumpar. (Kommer eventuellt, inte helt säkert)
 • 8 st reläutgångar för drivning av 12V-reläer (en av dem går bort om IR-sändare skall användas)
 • Isolerad RS485 eller RS232 (val sker via bygling) med stöd för Modbus- och M-busutrustning (M-bus kräver separat extern adapter). Via Modbus eller M-bus kan upp till 30 elmätare, energimätare, vattenmätare och co2/temp/fuktmätare anslutas i en slinga. M-bus/Modbus ger bättre precision och gör det möjligt att läsa ut många fler parametrar än vad avläsning via pulsutgång ger. Exempelvis ger pulsutgången från en energimätare endast information om energiförbrukning medan M-busutgången även ger möjlighet att logga flöde och in- respektive uttemperatur. Eller för att ta en elmätare som exempel så ger pulsutgången endast total elförbrukning, men via Modbus kan man läsa ut ström, spänning och förbrukning på olika faser.
 • 2 st isolerade pulsbreddsmodulerade utgångar 0-12V, max 3 mA/utgång. Dessa kommer att kunna styras via generell styrfunktion till valfritt värde beroende på händelse. Kan till exempel användas för att med efterföljande kraftelektronik dimma belysning. I framtiden finns planer på att styra cirkulationspumpar med dessa utgångar.
 • 2 st isolerade analoga utgångar 0-10V, max 3 mA/utgång. Dessa kommer att kunna styras via generell styrfunktion till valfritt värde beroende på händelse. Kan då användas som reglersignal i 0-10V utrustning. I framtiden finns planer på att styra cirkulationspumpar med dessa utgångar.

Logger 3030 PRO ansluts till PC eller internet med vanlig nätverkskabel till ledig port på router eller mobil bredbandsrouter.

Loggern kan spara data på tre olika sätt:

 • Mot Windows-pc med hjälp av programmet LoggerSoft
 • Via fast eller mobilt bredband mot webbtjänsten e-logger (betaltjänst alt. begränsat gratisalternativ)
 • Helt fristående mot SD-minneskortsläsare i loggern (SD-kort ingår ej).

Det planeras även för ett öppet gränssnitt mot Logger 3030 PRO som möjliggör avläsning av givarvärden med http-anrop.

Inställningar, uppdateringar och support sker via ett gratis konto i webbtjänsten E-logger.

Några bilder som visar hårdvara, tillbehör och funktioner i webbtjänsten visas nedan.

Logger 3030 rapport e-logger
Exempel över rapport i webbtjänsten
Logger 3030 systembild
Ett exempel på hur man kan presentera mätdata i webbtjänsten på e-logger.se