Manualer/Hjälp

Logger 3030 är ett koncept som är enkelt att hantera, men som ändå – med tanke på de många möjligheter som erbjuds, så finns det stort behov av utförlig information om de olika funktionerna, inställningarna, och vilka användningsområden man kan använda Logger 3030 till.

På hemsidan för vår webbtjänst har vi därför manualer för:

En av de vanligaste frågorna rör om det finns en kostnad för webbtjänsten, och på den frågan är svaret ja, det gör det. Vi försöker ha ett så lågt pris som möjligt så att kostnaden skall vara ungefär densamma som om man hade en PC stående igång året runt för att kunna spara mätdata. Att skapa ett konto i webbtjänsten är gratis, och är mer eller mindre nödvändigt för att kunna göra de inställningar som behövs när man driftsätter loggern. Detta gör att man inte tvingas att ha ett betalkonto om man absolut inte vill. Lär mer om de olika abonnemangsalternativen här.