Logger 3030

Logger 3030 är en kraftfull datalogger med styrfunktioner där vi lagt fokus på att den skall vara maximalt flexibel och lättanvänd. Stöd för en stor mängd olika givare/sensorer, många utgångar, loggning lokalt och på distans och larmmöjligheter via sms- och e-post gör användningsområdena i det närmaste oändliga. Här presenterar vi några exempel på användningsområden:

 • Villor, fritidshus, hyresfastigheter, lokaler där man vill hålla koll på inomhusklimat, uppvärmning, el-, energi- och vattenförbrukning och även styra elförbrukare
 • Butiker, restauranger, laboratorium för att övervaka kylar/frysar och larma vid fel
 • Solfångaranläggningar, både för el och värme där man vill hålla koll på temperaturer och producerad energi
 • Värmepumpar, fastbränslepannor (pellets/flis) för övervakning och optimering av funktion och verkningsgrad.
 • Fjärravläsning och debitering, exempelvis el-, vatten- och värmeförbrukning för hyresgäster, laddstolpar för el- och hybridbilar, samt campingplatser som vill debitera sina kunder för den el de faktiskt förbrukat

Logger 3030 finns i två varianter. Logger 3030 och den mer avancerade Logger 3030 PRO.
Logger 3030 hanterar upp till 70 mätpunkter, och mätdata kan lagras så tätt som var tionde sekund.
Logger 3030 har interna ingångar och utgångar som presenteras i punktlistan nedan.

 • 3 st sensoringångar för 3 st helt oberoende slingor med dallas temperaturgivare eller expansionsmoduler
 • Pulser från elmätare, flödesmätare eller annat, loggern har 6 pulsingångar som kan räkna pulser eller visa status om ingången används som digital in.
 • Barometer för mätning av lufttryck (fast monterad på kretskort, ingår)
 • 433 MHz sändare/mottagare för mottagning från och styrning av trådlösa enheter. Till exempel väderstationer och trådlösa brytare (kommer under våren/försommaren -17)
 • 3 st analoga ingångar 0-5V som tål 24V. Kan till exempel användas med ljussensorer eller med industrigivare på samma jordpotential (dvs. sådant som strömförsörjs från samma nätaggregat som loggern)
 • 6 st puls- eller digitala ingångar 0-12V, omslagsnivå cirka 2V, tål max 12V. Här kan upp till 6 elmätare, vattenmätare eller energimätare med pulsutgång eller optisk avläsning anslutas
 • 4 st PT-1000-ingångar med mätområde -128 till +518 grader och upplösning 0,1 grad
 • IR-sändare/mottagare för ev. framtida funktion för styrning av till exempel luftvärmepumpar. (Kommer eventuellt, inte helt säkert)
 • 8 st reläutgångar för drivning av 12V-reläer (en av dem går bort om IR-sändare skall användas)

För kommunikation ansluts Logger 3030 med vanlig partvinnad nätverkskabel till ledig port på router eller till en mobil bredbandsrouter.

Loggern kan spara data på tre olika sätt:

 • Mot Windows-pc med hjälp av programmet LoggerSoft
 • Via fast eller mobilt bredband mot webbtjänsten e-logger (betaltjänst alt. begränsat gratisalternativ)
 • Helt fristående mot SD-minneskortsläsare i loggern (SD-kort ingår ej).

Det planeras även för ett öppet gränssnitt mot Logger 3030 som möjliggör avläsning av givarvärden med http-anrop.

Inställningar, uppdateringar och support sker via ett gratis konto i webbtjänsten E-logger.

Några bilder som visar hårdvara, tillbehör och funktioner i webbtjänsten visas nedan.

Logger 3030 systembild
Ett exempel på hur man kan presentera mätdata i webbtjänsten på e-logger.se
Logger 3030 rapport e-logger
Exempel över rapport i webbtjänsten
Logger 3030 PRO
Logger 3030 datalogger