Inkoppling Modbus till M-Bus konverter samt Värmemätare

Här visar vi ett exempel på inkoppling av vår Modbus till M-bus master konverter med tillkopplad Itron / Actaris värmemätare med M-bus port.

I dagsläget säljer vi värmemätare samt kall och varmvattenmätare som kräver konvertern om man vill  logga dem via RS485-porten på Logger 3030.

Till Konvertern kan t.ex upp till 70 stycken vattenmätare, värmemätare eller elmätare anslutas, man kan även blanda olika typer av mätare mot samma konverter.
Loggern kan logga upp till 70 mätpunkter, så vill man logga flera värden från varje mätare så minskar det maximala antalet mätare som kan loggas.

Logger 3030 PRO med Modbus master konverter
Så här ansluts Modbus till M-bus konvertern till Logger 3030 PRO