Analoga ingångar ADC

ADC – analoga ingångar

  • GND = jord
  • A1-A3 = ingång 1-3, mätområde 0-5V, tål upp till 24V, upplösning 10 bitar.
  • 5V = +5V för försörjning av externa enheter, ej säkrad, max 100 mA.
  • 12V = +12V för försörjning av externa enheter, ej säkrad, max 100 mA.

Observera att den totala strömförbrukningen för loggern inte får överskridas, det går till exempel inte att belasta alla loggerns utgångar för extern matning med maximal ström samtidigt samtidigt som alla reläer dras om man inte utrustar loggern med ett större nätaggregat.

ADC analoga in
Exempel på inkoppling av givare till ADC analoga ingångar, måste strömmatas från loggerns interna spänning.