Analoga ingångar, galvaniskt frånskild iAD 0-12V

iAD (PRO) – galvaniskt isolerade analoga ingångar

Denna plint finns endast på Logger 3030 PRO. Observera att ingångarna är galvaniskt isolerade från övriga loggerplintar men inte från varandra.

  • iAG = jord iADC (jord separerad från logger 3030 PRO:s jord)
  • IA1-IA4 = ingång 1-4, mätområde 0-12V, upplösningen är på 12 bitar men i praktiken lägre pga brus.

Exemplet nedan visar en ekolods-nivåmätare UL1 som anslutits till en av de analoga ingångarna.

4-20 mA transmitter ansluten till Logger 3030 PRO iAD
Exempel på inkoppling av analog givare med separat 24 V spänningsmatning.