Inkoppling av elmätare till Pulsingång

Pulse/digital – pulsingångar eller digitala ingångar

  • GND = jord, 2 st plintar
  • PD1-PD6 = pulsingångar eller digitala ingångar, område 0-12V. Funktionstyp är valbar via E-logger enligt punktlistan nedan.
  • 12V = +12V, 2 st plintar, max 50mA (20°C)/40mA (40°C) totalt för bägge utgångar.

Möjliga ingångstyper är:

  • Elmätare
  • Energimätare (kW)
  • Flödesmätare/vattenmätare (liter/minut)
  • Fastbränsleförbrukning (kg/timme via ”tid-till-puls”)
  • Digital in (0/100%).

PD-ingångarna har hög känslighet för att kunna användas med dioddetektor för avläsning av blinkande dioder på elmätare. Om en ingång skall användas med en pulsutgång eller som digital ingång kan känsligheten minskas genom att montera bygel för respektive ingång på bygelblock märkt ”Attn”. Se bild nedan för byglarnas placering.

Anslutning av elmätare till pulsingång.
Elmätare med pulsutgång ansluten till Logger 3030 och dess pulsingångar (PD)