PT1000 anslutning av givare

PT-1000 – högtemperaturingångar

  • PTG: jord för PT-1000-mätning (får ej kopplas till loggerns jord)
  • PT1-PT4: Inkoppling av PT-1000 resistansgivare för mätning -128-+518 grader med upplösning 0,1 grad. Observera att offsetjustering bör göras för att kompensera för resistansen hos givarkabeln.

Vi rekommenderar bara PT1000 temperaturgivare när du vill kunna mäta temperaturer över 125 grader som är max för Dallas 1-wire temperaturgivare, vid temperaturer under 125°C anser vi att Dallas-givarna har bättre noggrannhet.

Anslutning av PT1000
Så här ansluts PT1000 givare till Logger 3030:s högtemperaturingångar.